Steag GmbH

Yazdır

Çimento Fabrikaları, Enerji Santralleri gibi büyük işletmeler karmaşık süreçler ile yönetilir.

STEAG System Technologies bu süreçlerin en elverişli şekilde yönetilebilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sunan teknoloji lideridir.

Kamera, ses kayıt vb. aygıtlar kullanarak mevcut durumu anlayan, yorumlayan ve yöneten Bilişim çözümleri sunar.

Bu sayede enerji verimliliği artar, zararlı gaz salınımı düşer, üretim ve süreçler istikrara kavuşur.

STEAG System Technologies teknolojisini 4 ana başlık altında toplar;

FARKINDALIK, ÇÖZÜMLEME, TAHMİN ETME, DENETİM SAĞLAMA

1)FARKINDALIK:

Mevcut durumun tespit edilebilmesi için, daha önce kimsenin gidemeyeceği kadar sıcak olan fırın gibi üretimin temel taşlarını oluşturan noktalarda neler olduğu ile ilgili bilgi toplanır.

Isı, toz gibi zor koşullara dayanıklı kameralar  ve ses kayıt cihazlarının yardımı ile, anlık, yüksek çözünürlüklü olarak süreç davranışı tanımlanır.

Duyargalardan yardım alınan bu aşamaki STEAG System Technologies çözümleri:

            a.PiT VIDEO: Fırın içindeki alev dağılımını gözlemleyebilmek için bir Video Kamerası kurulur.

            b.PiT Indicator: Isı ve Alev değişikliklerini takip etmeye yarayan Akıllı bir IsıGöstergecidir.

            c.Pit Indicator Side View

Toplanan veriler incelenir; sıcaklık ve alev davranışları tanımlanır.

Böylece grafik dışı sapmalar aydınlatılır ve nedenlerine müdahale edilir.

Kazandırdıkları:

 • Kronolojik alev çeşitliliği ve sıcaklık profili tanımlanır, sonucunda alev yönetilebilir hale gelir.
 • Üretim için kilit öneme sahip noktalarda neler olduğu görülebilir.
 • Sıcaklıkta değişkenlik indirgenir ( Refactory Protection)
 • Yakıt kaynaklı değişikliklere çabuk uyum sağlanır.

2)ÇÖZÜMLEME:

            a.PiT DataMining

Her işletmenin üretimde süreç yönetimi için kullandığı bir yönetim yazılımı vardır (DCS/PCS). Veri Madenciliği; adı üzerinde, DCS/PCS’ TE varolan, ama kullanılmayan bilgiye ulaşmak ve onu inceleyerek anlaşılır hale getirmek amacını taşır.

Çözümleme devresinde STEAG System Technologies varolan DCS/ PCS sistemdeki geçmiş verileri optimizasyon potansiyelini anlamak için inceler. Analiz sırasında istatistiksel yazılımdan ve çeşitli bilgileri aynı anda yorumlayabilen sistemden faydalanılır. Optik sensörler sayesinde anında test ölçümleri yapılabilir, Donanım ayarları ile ilgili tavsiyelerde bulunulabilir.

Verilerin incelenmesi sınıflandırma, sapmaların tespiti, bağlantıların kurulması, kümeleme gibi istatistiksel bir bilgiye sahip olunmasını sağlar. Bu sayede sürecin yönetiminde en önemli paya sahip değişkenler belirlenir. Ayrıca, sürecin  nasıl işlediği modellenebildiğinden  sonrasında nasıl davranacağı kestirilebilir.

Kazandırdıkları:

 • Optimizasyon potansiyelini ve bunun için gerekli zamanı hesaplar.
 • Tüm başarımı etkileyen ana faktörler ile ilgili bilgi toplanabilir.
 • Değişik üretim hatlarını karşılaştırılabilir hale getirir.
 • Daha önce birbirlerini etkilediği bilinmeyen bağları ortaya çıkarır.
 • Yeni optimizasyon potansiyellerini keşfeder.

            b.PiT Process Performance Monitoring

Anlık ve geçmiş DCS/ PCS verilerinin online analizi ile oprtimizasyon potansiyelini hedefler. Analiz sırasında istatistiksel yazılımdan ve çeşitli bilgileri aynı anda yorumlayabilen sistemden faydalanılır.

Online analiz sayesinde veri yorumlanabilir bilgi haline gelir.

3)TAHMİN ETME

            a)PiT Predictor:

Üretim aşamalarında ortaya çıkan NOx, CӡS, FCaO gibi çıktı verilerini on-line bilgi akışı ile takip ederek süreçte meydana gelebilecek anlık değişimleri tahin eder. Online, anlık tahminler ile ana süreç elementlerinin davranış biçimlerini tahmin eder. Kendi kendine öğrenme yeteneği olan bu yazılım, kurumdan topladığı çeşitli anlık verileri aynı anda  analiz edebilir. PiT Indicator, PiT FluxStylus, PiT VibraSensor gibi STEAG System Technologies’ in diğer çözümleri ile entegre olabilir.

Kazandırdıkları:

 • İsabetli Tahminlerde dünya lideri olan PiT Predictor ile NOx, CӡS, FCaO gibi çıktı verileri ile ilgili bilgiler bilinir.
 • Süreçlerde meydana gelebilecek değişiklikler anlk veri takibi ile bilinir.
 • Enerji tasarrufu sağlar
 • Süreçler istikrarlı bir düzene kavuşur.

            b)Pit ONLINE CFD

Borulardaki kütle yoğunluğu, hızı ve sıcaklık dağılımını hesaplar. Yeni geliştirilen ve mevcutta kullanılan POWiTEC ölçümlemeleri ile anlık ayarlamalar ile çalışır.

10 ila 30 saniyelik güncelleme zamanı ile içerideki sıcaklık dağılımını anlık tarif eder.

4)DENETİM SAĞLAMA – KONTROL

 

            a)PiT NAVIGATOR

Kalıcı süreç optimizasyonunu otomatik hale getirir. Nasıl mı?

 • Değişikliklere uyum sağlayabilen, kendi kendine öğrenen yazılım altyapısına sahiptir.
 • Elektronik ortamda bulunmayan bilgilere de optik olarak entegre olabilir.
 • Bilgiye ulaşım ve yorumlamada hızlıdır. 
 • PiT Predictor’ ın tüm özelliklerini bünyesinde barındırır; yani anlık ve geçmiş veriler ışığında bir sonraki adımda ne olabileceğini kestirir.

Tüm bu özellikleri ile operasyonel personel gereksinimini azaltır, operasyonel masraflarda tasarruf sağlar.

 

Kazandırdıkları:

Pit NAVIGATOR, KONTROL aşamasında tüm STEAG System Technologies çözüm bileşenlerini içerir ve en kapsamlı uygulamasıdır. Bu nedenle aşağıda belirtilen kazanımlar daha ölçülebilir olmuştur.  Bahsedilen rakamlar STEAG System Technologies’ in şimdiye kadar yaptığı uygulamaların bir özetidir.

 

 

 • Stabilizasyon - Fırın operasyonu ve cüruf kalitesi sabitleşir, değişiklikler yaşanmaz.
 • Cüruf üretim hacmi yükselir (5%’ e kadar)
 • Enerji verimliliği artar (5%’ e kadar)
 • Alternatif yakıt kullanımı artar (100%’ e kadar)
 • Emisyonlar azalır (NOX ve CO2)
 • Fırın uygunluyu artar
 • Katılaştırma süreci tamamen otomatize edilir.

 

                    b)PiT NAVIGATOR BURNER

Tamamen otomatik Brülorler için kalıcı optimizasyon sağlar. Bunu yapabilmek için:

 • CCD kamera (PiT Indicator) alevleri içerden gözlemler
 • Gelen tüm bilgiler anlık olarak analiz edilebilir; PCS den gelen süreçlere dair veriler durmaksızın ve anlık olarak optik bilgiler ile karşılaştırılır.
 • Değişik  verileri anlık olarak elde edip yorumlayabilmesi ile değişikliklere uyum sağlayabilir ve kendi kendine öğrenebilir. Böylece hızlı karar verilebilir.
 • Mevcut bilginin kendi kendine öğrenme ile yoğrulması sonucu yaratılan sinerji ile karar vermede isabet payı artar.

Daha Fazla bilgi için:https://www.steag-systemtechnologies.com/en/it-solutions

Solar thermal power and photovoltaics (steag-systemtechnologies.com)